สังคมอยู่ด้วยความตื่นตระหนก เสพข่าวสารขาดโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิ3 36 นาที Buddhakos m

1390
64
18.02.2019
Fanta Chaleeporn

Fanta Chaleeporn

33565
15200
12
25.06.2012
TH
Описание видео:

สังคมอยู่ด้วยความตื่นตระหนก เสพข่าวสารขาดโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิ(3.36 นาที) Buddhakos media สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ ศ 2562 ##### ต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิ - สัมมาทิฏฐิ ก. แห่งมิจฉาทิฏฐิ ภิก๗๑ษุ ท. ! ปัจจัย ๒ อย่างเหล่านี้ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิ สองอย่างเหล่าไหนเล่า ? สองอย่าง คือ :- การโฆษณาของคนเหล่าอื่น (ปรโต โฆโส). การกระทำในใจโดยไม่แยบคาย (อโยนิโส มนสิกาโร). ภิกษุ ท. ! ปัจจัยสองอย่างเหล่านี้แล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิ. ข. แห่งสัมมาทิฏฐิ ภิกษุ ท. ! ปัจจัย ๒ อย่างเหล่านี้ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ สองอย่างเหล่าไหนเล่า ? สองอย่าง คือ :- การโฆษณาของคนเหล่าอื่น (ปรโต โฆโส). การกระทำในใจโดยแยบคาย (โยนิโส มนสิกาโร). ภิกษุ ท. ! ปัจจัยสองอย่างเหล่านี้แล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ. - ทุก.อํ. ๒๐/๑๐๙-๑๑๐/๓๗๐-๓

Кадры из видео
สังคมอยู่ด้วยความตื่นตระหนก เสพข่าวสารขาดโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิ3 36 นาที Buddhakos m
สังคมอยู่ด้วยความตื่นตระหนก เสพข่าวสารขาดโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิ3 36 นาที Buddhakos m
สังคมอยู่ด้วยความตื่นตระหนก เสพข่าวสารขาดโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิ3 36 นาที Buddhakos m
สังคมอยู่ด้วยความตื่นตระหนก เสพข่าวสารขาดโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิ3 36 นาที Buddhakos m
Тэги из видео
Комментарии пользователей:

Еще ни кто не оставлял комментариев...

Что ищут прямо сейчас
как нарисовать зимний пейзаж Левиафана genshin speedhack бу вещи Прогулочная коляска для новорождённого Жалоба петрика khiri khiri xiao showcase f2p Клиника реабилитации sbi loans 载具 русский снегоход airpods3
Похожие видео
29.09.2021
พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง สมาทานศีล ตามคำพระศาสดา l ธรรมะ l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l

พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง สมาทานศีล ตามคำพระศาสดา l ธรรมะ l พระอาจารย์คึกฤทธิ์ l

12.10.2022
อานาปานสติ แค่รู้ลมหายใจเข้าออก เข้าถึงวิมุตติได้ | สุดยอดของปัญญา คือเห็น สัจจะความจริง

อานาปานสติ แค่รู้ลมหายใจเข้าออก เข้าถึงวิมุตติได้ | สุดยอดของปัญญา คือเห็น สัจจะความจริง

31.07.2021
พุทธวจน ต้นกำเนิดของอวิชชา ตัณหา สัตตานังและสุญญตา

พุทธวจน ต้นกำเนิดของอวิชชา ตัณหา สัตตานังและสุญญตา

21.01.2023
ข้อเสียของการมีสังโยชน์  พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ข้อเสียของการมีสังโยชน์ พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

20.03.2017
พุทธวจน - อานาปานสติ ลมหายใจ สู่ วิมุตติ

พุทธวจน - อานาปานสติ ลมหายใจ สู่ วิมุตติ

08.03.2017
พุทธวจน - สมาธิ สติปัฏฐาน กายคตาสติ ตามลมหายใจเข้าออก

พุทธวจน - สมาธิ สติปัฏฐาน กายคตาสติ ตามลมหายใจเข้าออก

17.12.2016
พุทธวจน-คำตอบจากพุทธวจนกับความเห็นสาวก

พุทธวจน-คำตอบจากพุทธวจนกับความเห็นสาวก

23.09.2017
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรม ณ บริษัท เอแอนด์โฟร์ วินเนอร์ เฟอร์ไลน์ จำกัด วันที่ 11ก.ย.60

พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรม ณ บริษัท เอแอนด์โฟร์ วินเนอร์ เฟอร์ไลน์ จำกัด วันที่ 11ก.ย.60

27.06.2016
คิดว่าเป็นคนดี ทุกคนซึ่งรักษาศีล 5 ตักบาตรทุกวัน จะพ้นนรกจริงๆแน่หรือ สนทนาธรรมบ่ายวันเสาร์ที่ 25 มิ

คิดว่าเป็นคนดี ทุกคนซึ่งรักษาศีล 5 ตักบาตรทุกวัน จะพ้นนรกจริงๆแน่หรือ สนทนาธรรมบ่ายวันเสาร์ที่ 25 มิ

31.07.2014
พุทธวจน-ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นใน

พุทธวจน-ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นใน "อรรถกถา"

13.06.2017
พุทธวจน : ทุกข์เพราะยึด เข้าใจเหตุยึดติด จิตก็ปล่อยวาง หลุดพ้น - พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

พุทธวจน : ทุกข์เพราะยึด เข้าใจเหตุยึดติด จิตก็ปล่อยวาง หลุดพ้น - พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

23.03.2017
พุทธวจน - วิญญาณ การเกิด-ดับ ของวิญญาณ ทำอย่างไรเพื่อการดับทุกข์ที่ถูกต้อง

พุทธวจน - วิญญาณ การเกิด-ดับ ของวิญญาณ ทำอย่างไรเพื่อการดับทุกข์ที่ถูกต้อง

09.08.2019
#พุทธวจน ไขปัญหาธรรม #อริยสัจ ๔ บรรยายธรรม โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺผโล  ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง

#พุทธวจน ไขปัญหาธรรม #อริยสัจ ๔ บรรยายธรรม โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง

22.11.2016
ศีล 150 หรือ 227 ข้อ

ศีล 150 หรือ 227 ข้อ

13.08.2019
พระพุทธเจ้า | อมรภัทร เสริมทรัพย์ | คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๖

พระพุทธเจ้า | อมรภัทร เสริมทรัพย์ | คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๖

29.11.2018

"โยนิโสมนสิการ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

22.01.2023
เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจสัตตานังและรู้เรื่องกรรม

เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจสัตตานังและรู้เรื่องกรรม