พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 - เราเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ด้วย “เมตตา”

211599
78
3503
19.11.2021
Описание видео:

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ทุกตอน 1-55 Playlist:🤍🤍youtube.com/playlist?list=PLcqzBicGNw0uc9-qliqoJV-9E4zOlksca พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ครบทุกตอน ตาม link นี้ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1 🤍🤍youtube.com/watch?v=pCk5e7tBlHg พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 2 🤍🤍youtube.com/watch?v=ZwuboaUFUYY พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 3 🤍🤍youtube.com/watch?v=FPf-zA0Dsr0 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 4 🤍🤍youtube.com/watch?v=-2xFLHFgOWQ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 5 🤍🤍youtube.com/watch?v=ah8uK3AxUM8 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 6 🤍🤍youtube.com/watch?v=w8G8lvayZSU พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 7 🤍🤍youtube.com/watch?v=dX4xuknmbuI พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 8 🤍🤍youtube.com/watch?v=KmblbayqwYw พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 9 🤍🤍youtube.com/watch?v=lJuERL2Md0g พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 10 🤍🤍youtube.com/watch?v=224GPwjCa3Q พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 11 🤍🤍youtube.com/watch?v=Iy8cZ4w97H8 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 12 🤍🤍youtube.com/watch?v=TJHWsd7hzOA พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 13 🤍🤍youtube.com/watch?v=9bC49jPAEps พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 14 🤍🤍youtube.com/watch?v=AqYow-VneJc พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 15 🤍🤍youtube.com/watch?v=7dFmMkuW3yI พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 16 🤍🤍youtube.com/watch?v=59iahH1mfsA พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 17 🤍🤍youtube.com/watch?v=0L5-Ni75N0A พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 18 🤍🤍youtube.com/watch?v=8MRNSQBBNKw พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 19 🤍🤍youtube.com/watch?v=YDSMwzb4US4 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 20 🤍🤍youtube.com/watch?v=8ech71TWpM4 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 21 🤍🤍youtube.com/watch?v=AEEBIvEK3Pg พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 22 🤍🤍youtube.com/watch?v=qgriWcT90bY พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 23 🤍🤍youtube.com/watch?v=cmfdzZ3MXeo พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 24 🤍🤍youtube.com/watch?v=fe3lrxyPrxE พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 25 🤍🤍youtube.com/watch?v=ZBagnS9wTK8 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 26 🤍🤍youtube.com/watch?v=Ewu903-mvM4 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 27 🤍🤍youtube.com/watch?v=n5Tiqg2nSj8 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 28 🤍🤍youtube.com/watch?v=IfJJMDUBwzE พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 29 🤍🤍youtube.com/watch?v=sfmO8wCnN7M พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 30 🤍🤍youtube.com/watch?v=JjHkq7gslPY พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 31 🤍🤍youtube.com/watch?v=eYpctASeQ24 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 32 🤍🤍youtube.com/watch?v=KA2-fXZxhiI พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 33 🤍🤍youtube.com/watch?v=4RoQEkMWWGk พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 34 🤍🤍youtube.com/watch?v=I1us2McUW5U พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 35 🤍🤍youtube.com/watch?v=ERnjwU-N7C4 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 36 🤍🤍youtube.com/watch?v=49iGCBcz_ew พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 37 🤍🤍youtube.com/watch?v=LXosKRymCJw พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 38 🤍🤍youtube.com/watch?v=7HvQwg7J7aU พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 39 🤍🤍youtube.com/watch?v=55CeRfVzLfA พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 40 🤍🤍youtube.com/watch?v=TF58uR5Zpvg พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 41 🤍🤍youtube.com/watch?v=jMJ_0zlOIZs พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 42 🤍🤍youtube.com/watch?v=kKheEepKgrA พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 43 🤍🤍youtube.com/watch?v=MprwSnPfGlw พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 44 🤍🤍youtube.com/watch?v=dKsYQTLCH9Y พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 45 🤍🤍youtube.com/watch?v=DG9gk6CClyE พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 🤍🤍youtube.com/watch?v=-atoJJEroyQ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 47 🤍🤍youtube.com/watch?v=50FywNkCkRo พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 48 🤍🤍youtube.com/watch?v=kSpuOfmZsao พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 49 🤍🤍youtube.com/watch?v=RVCXTlTuU7c พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 50 🤍🤍youtube.com/watch?v=ZEFU3W-H-vQ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 51 🤍🤍youtube.com/watch?v=e-Ihb_Pobzo พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 52 🤍🤍youtube.com/watch?v=WfoIkMmFfuQ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 53 🤍🤍youtube.com/watch?v=0JRlG2wWqZc พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 54 🤍🤍youtube.com/watch?v=oeuO09Y_EyU พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 55 ตอนพิเศษ 🤍🤍youtube.com/watch?v=rgZaOVmFRug เพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น : ผู้จัดทำปรารถนาเพียงแค่ให้ท่านทั้งหลายรำลึก ระลึกถึง''องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า'' หรือ ''พระพุทธเจ้า'' เท่านั้น เพียงแค่นี้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็เกิดแก่ท่านทั้งหลายแล้ว มิได้ขอ แนะนำ ชักชวน หรือจูงใจ ให้ท่านทั้งหลายปฎิบ้ติตามธรรมะใดๆ แต่อย่างใด การปฏิบัติบูชาแล้วแต่วิธีการของแต่ละสำนักของท่าน หากแต่ท่านปฏิบ้ติได้ ก็ถือเป็นบุญกุศล เป็นบุญวาสนา เป็นบุญบารมีของท่านทั้งหลายเอง ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายด้วย #พระพุทธเจ้ามหาศาดาโลก#พระพุทธเจ้าครบทุกตอน#พระพุทธเจ้าตอน1_55

Кадры из видео
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 - เราเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ด้วย “เมตตา”
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 - เราเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ด้วย “เมตตา”
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 - เราเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ด้วย “เมตตา”
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 - เราเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ด้วย “เมตตา”
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Kemtong Guabao
2022-11-06 11:40:00

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

Lionel Messi
2022-11-03 11:04:03

พระนางยะโสธรา สวยอะ ทำไมพระองค์ถึงทิ้งมา😢

ศศิพงษ์ บุญแก้ว
2022-10-31 15:07:30

สาธุครับพระพุทธองค์

Naret Aumphimai
2022-10-29 05:24:02

คิดดีพูดดีทำดีครับ

Punnarooth Srimongkolsilp
2022-10-24 08:44:50

Take a trip to Nepal, to see Budha's place, number one place on earth.

Punnarooth Srimongkolsilp
2022-10-20 03:36:29

หาโอกาสไปที่ประเทศ "เนปาล" ครับ พระราชวังสวยงามมาก อันซีน เบอร์ 1 ของโลก

Punnarooth Srimongkolsilp
2022-10-17 23:52:01

"อกาลิโก" ไม่ว่าจะเป็น อดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต คำสอนก็จะจริง

Damrie Rinwong
2022-10-08 10:23:01

หลักคุณธรรมแห่งพุทธ

น้ํามนต์ พินิจมนตรี
2022-10-04 10:59:52

-atoJJEroyQ&t=17m00s 17:00

เจษฎา. พรหมนิล
2022-09-24 21:12:26

ผมชอบดู..ไม้รู้รักในพระเจ้าได้ใง..ผมเรี้มชอบตอนอายุ.ได้18.ปี..ผมเองใช้ชีวิตไม้ใช้คนรวย.ต้อยต่ำ.อดมื้อกินมื้อ...

Ni Vggjjj
2022-09-24 16:55:32

ສາທຸສາທຸສາທຸ

นางปราณี สังขาว
2022-09-24 09:12:14

ข้าพระพุอนเจ้าขอเคารพต่อท่าน

นางปราณี สังขาว
2022-09-24 09:10:52

ครีบ

นางปราณี สังขาว
2022-09-24 09:10:47

พระพุทธเจ้าครับให้ตนไหนไปเกิดดี

Roongiwapat
2022-09-16 16:38:00

สาธุคะพระพุทธเจ้า หนูอยากไปนิพพานเหลือเกินคะท่านๆโปรดเมตตาช่วยให้ชีวิตหนูเเละครอบครัวมีความสุขเลิกมีความทุกข์หยุดมีความทรมานสักทีคะ

Punnarooth Srimongkolsilp
2022-09-13 05:19:30

Take a trip to Napal to see Budha's place, number one must see place on earth!

Punnarooth Srimongkolsilp
2022-09-12 01:48:15

ไปที่ประเทศ เนปาลครับ พระราชวังสวยงามมาก

Punnarooth Srimongkolsilp
2022-09-11 21:52:54

อกาลิโกครับ คำสอนไม่มี อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

อุไร เจริญใย
2022-09-10 12:06:05

แฮฉๆๆๆ

Что ищут прямо сейчас
лопата из газовова балона расход bmw x5 e53 Coffin Meme расход bmw e53 eddie redmayne fox smash melee duodenal ulcer читершоу бадэльказар Bebe Rexha картофель от язвы брендон эррера расход бмв х5 е53 jazzhop важные переговоры Lyrics Chandelier pacar korea голубика описание сорта фото лапароскопия при прободной язве яблочный зефир
Похожие видео
08.10.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 47 I “ผู้ชาย” ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความมืดบอดและโหดร้ายของตัวเอง

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 47 I “ผู้ชาย” ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความมืดบอดและโหดร้ายของตัวเอง

19.11.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 47 - “ผู้ชาย” ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความมืดบอดและโหดร้ายของตัวเอง

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 47 - “ผู้ชาย” ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความมืดบอดและโหดร้ายของตัวเอง

18.09.2021
อริยมรรคมีองค์แปด - อริยสัจจากพระโอษฐ์

อริยมรรคมีองค์แปด - อริยสัจจากพระโอษฐ์

22.06.2016
“ตื่นมาคุย” : Exclusive “ฮิมานชู โซนิ” นักแสดงซีรีส์พระพุทธเจ้า!

“ตื่นมาคุย” : Exclusive “ฮิมานชู โซนิ” นักแสดงซีรีส์พระพุทธเจ้า!

04.03.2015
พระพุทธเจ้า [เพลงประกอบละครซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก]

พระพุทธเจ้า [เพลงประกอบละครซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก]

05.10.2022
อาฬวกยักษ์ผู้หยาบคายดุร้าย | รายการตามมาฟัง Podcast : EP.5

อาฬวกยักษ์ผู้หยาบคายดุร้าย | รายการตามมาฟัง Podcast : EP.5

29.07.2015
พุทธประวัติพระพุทธเจ้า HD ตอนที่๑ ประสูติ (1/14) Buddha HD Thus have I Head

พุทธประวัติพระพุทธเจ้า HD ตอนที่๑ ประสูติ (1/14) Buddha HD Thus have I Head

01.02.2022
รวมคำสอนจาก พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

รวมคำสอนจาก พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

30.11.2022
🔴 LIVE รายการ ดวลเพลงชิงทุน l 30 พฤศจิกายน 2565 | one31

🔴 LIVE รายการ ดวลเพลงชิงทุน l 30 พฤศจิกายน 2565 | one31

15.10.2018
พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

15.05.2022
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (รวมคำสอน ตั้งแต่ ตรัสรู้ จนถึง ปรินิพพาน) [FB: ธรรมะ ชาวพุทธ]

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (รวมคำสอน ตั้งแต่ ตรัสรู้ จนถึง ปรินิพพาน) [FB: ธรรมะ ชาวพุทธ]

07.09.2021
ตื่นรู้ มีสติ ปัจจุบัน พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

ตื่นรู้ มีสติ ปัจจุบัน พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

21.08.2017
คำสอนพระพุทธเจ้า จากหนังพระพุทธเจ้า(1)

คำสอนพระพุทธเจ้า จากหนังพระพุทธเจ้า(1)

17.03.2021
ธรรมยุต🔺EP 26 มหาสมัยสูตร | วัดบวรนิเวศ | สวดมคธ | พระสูตรที่เทพเทวาชอบฟัง

ธรรมยุต🔺EP 26 มหาสมัยสูตร | วัดบวรนิเวศ | สวดมคธ | พระสูตรที่เทพเทวาชอบฟัง

13.08.2018
หยุดโหยหาอดีต อย่าวิตกกับอนาคต รวมคำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

หยุดโหยหาอดีต อย่าวิตกกับอนาคต รวมคำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

24.05.2019
หลวงปู่สวาท  ปัญญาธโร   วัดอ่าวหมู  จ.จันทบุรี

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดอ่าวหมู จ.จันทบุรี

16.11.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 40

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 40