สุตตะสุคตวินโย คือ กระแสธรรมถูกต้องบุคคล ระเบียบถ้อยคำของสุคต Buddhakos media สนทนาธรรมเช้าเสาร์ที่

910
47
27.01.2019
Fanta Chaleeporn

Fanta Chaleeporn

33565
15200
12
25.06.2012
TH
Описание видео:

สุตตะ(สุคตวินโย) คือ กระแสธรรมถูกต้องบุคคล ระเบียบถ้อยคำของสุคต Buddhakos media สนทนาธรรมเช้าเสาร์ที่ 26 มกราคม พ ศ 2562. *สั่งสมสุตตะ เพ่งพิสูจน์ #พุทธวจนล้วนๆ ที่ #วัดนาป่าพง จากการเชื่อมโยง พระสูตร แจกแจงธรรม จาก สมณสากยปุตติยะ ท่าน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (ประธานสงฆ์) วัดนาป่าพง..สอดรับ..เชื่อมโยง ..ไม่ขัดแย้งกัน..ตลอด 45 ปีที่แสดงธรรม...* โส ธัมมัง เทเสสิ ตถาคตนั้นแสดงธรรม อาทิกัล๎ยาณัง ไพเราะในเบื้องต้น มัชเฌกัล๎ยาณัง ไพเราะในท่ามกลาง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง ไพเราะในที่สุด สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสติ ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือ แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ดังนี้ -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗/๑๖. 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️ #สุคตวินโย #ระเบียบถ้อยคำของสุคต ((สุตตะ คือกระแสธรรมถูกต้องบุคคลทาง โสตะอินทรีย์)) #อนุสาสนีย์ปราฏิหาริย์ (#พุทธวจนล้วนๆ เท่านั้น) ภิกษุ ทั้งหลาย ! เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, อยู่เพียงนั้น. ภิกษุ ทั้งหลาย ! พระสุคตนั้นคือใครเล่า? คือตถาคต บังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปดี รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้ว จำแนกธรรมออกสอนสัตว์. ‪#‎นี้คือพระสุคต‬. ภิกษุ ทั้งหลาย ! ระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่า? คือตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด, ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง. ธรรมที่ตถาคตแสดง พรหมจรรย์ที่ตถาคตประกาศ นี้แล คือ ‪#‎ระเบียบวินัยของพระสุคต‬. ภิกษุ ทั้งหลาย ! ‪#‎เมื่อพระสุคตก็ดี‬ ‪#‎ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี‬ ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันนั้น ก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, อยู่เพียงนั้น. บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐. พุทธวจน : จากพระโอษฐ์ตถาคต 💞💞💞 CR.คลิปตัดจากช่องยูทูป มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เผยแผ่ พุทธวจน 🤍🤍youtube.com/channel/UCQjI3bLCAdpl0Esaojwa59Q ดาวน์โหลดสือ พุทธวจน ได้ฟรีจากเวปวัด ดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3 จากเวปวัดฟรี 🤍watnapp.com/audio ดาวน์โหลดหนังสือ ฟรีจากเวปวัด 🤍watnapp.com/book ต้องการหนังสือ ซีดี สื่อพุทธวจน ฟรี ท่านพระอาจารย์แจกฟรีที่วัด สั่งซื้อ (หรือร่วมสร้างหนังสือ) ได้ที่..มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เผยแผ่ พุทธวจน 🤍🤍facebook.com/buddhakosfoundationbuddhaword/?xts%5B0%5D=68.ARA6GlWx3nuqT5_5cLYgLt8TKmzVmctAyydhSqZiuEUuzjRpG2aABReuEx1BvSYAw1rryLJY9d4P9dYQXU07rF0GdpsXWqsGAUqwEbayajQfdIgccN9lWUi5C-AXAczqhyby-LLjAq4gdV5hjzwN0WjaQsA7fw_wwmpvE4RA05kHw0btN8DxPC00R8CxqmMdr82kqnA0jonREp0xYgT8P9VA_bE ที่อยู่..วัดนาป่าพง Watnapahpong ที่อยู่: 29 หมู่ 7 ต.บึงทองหลาง, ลำลูกกา, ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์: 086 360 5768 เส้นทาง จาก google maps 🤍🤍google.co.th/maps/dir/13.5855589,100.7708817/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3/🤍13.7961851,100.567231,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x311d77bd7bfc268d:0xa52470ba005a6a05!2m2!1d100.8232944!2d14.0103766 💞💞💞

Кадры из видео
สุตตะสุคตวินโย คือ กระแสธรรมถูกต้องบุคคล ระเบียบถ้อยคำของสุคต Buddhakos media สนทนาธรรมเช้าเสาร์ที่
สุตตะสุคตวินโย คือ กระแสธรรมถูกต้องบุคคล ระเบียบถ้อยคำของสุคต Buddhakos media สนทนาธรรมเช้าเสาร์ที่
สุตตะสุคตวินโย คือ กระแสธรรมถูกต้องบุคคล ระเบียบถ้อยคำของสุคต Buddhakos media สนทนาธรรมเช้าเสาร์ที่
สุตตะสุคตวินโย คือ กระแสธรรมถูกต้องบุคคล ระเบียบถ้อยคำของสุคต Buddhakos media สนทนาธรรมเช้าเสาร์ที่
Тэги из видео
Комментарии пользователей:

Еще ни кто не оставлял комментариев...

Что ищут прямо сейчас
уроки по Premiere Pro Доработка лада арс флойд проверка New Green Deal посидим попердим squid game larva 领土 Roblox Survival DPR LIVE баги кс го array анимация на пк บิกินี кап кат кусанали genshin Jala ikan Макс Лоренс Лебединая osu kira kira days азамат исенгазин ютуб 補番
Похожие видео
18.12.2022
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ในแบบสุคตวินโย ระเบียบแห่งถ้อยคำของพระสุคต งาน รัก ศรัทธา ตถาคต ครั้งที่ 9 ปี 2564

ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ในแบบสุคตวินโย ระเบียบแห่งถ้อยคำของพระสุคต งาน รัก ศรัทธา ตถาคต ครั้งที่ 9 ปี 2564

08.08.2017
ผู้หญิงที่จะเป็นผู้ชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้า (ภันเตโตโต้ บ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560)

ผู้หญิงที่จะเป็นผู้ชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้า (ภันเตโตโต้ บ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560)

19.03.2017
พุทธวจน-วิธีละกาม

พุทธวจน-วิธีละกาม

10.08.2016
1. จักรวาล โลกและ มนุษย์ จากทัศนะทางพระพุทธศาสนา (อ.อิศริยา นุตสาระ)

1. จักรวาล โลกและ มนุษย์ จากทัศนะทางพระพุทธศาสนา (อ.อิศริยา นุตสาระ)

02.01.2014
วิธีการห่มจีวร แบบห่มดอง ด้วยตนเอง

วิธีการห่มจีวร แบบห่มดอง ด้วยตนเอง

05.11.2016
#Ugly Religion,#    ศาสนาเลวนี้ไม่มีศาสดา แต่สาวกโง่ยังไม่กล้าเงยหน้าเป็นมนุษย์

#Ugly Religion,# ศาสนาเลวนี้ไม่มีศาสดา แต่สาวกโง่ยังไม่กล้าเงยหน้าเป็นมนุษย์

23.01.2023
President Biden's State of the Union Address

President Biden's State of the Union Address

07.02.2023
1 Tank vs 10 Cars!

1 Tank vs 10 Cars!

08.02.2023
LeBron James Breaks Kareem’s All-Time Scoring Record

LeBron James Breaks Kareem’s All-Time Scoring Record

06.02.2023
I Bought a Porsche Carrera GT – My All-Time Dream Car!

I Bought a Porsche Carrera GT – My All-Time Dream Car!

02.02.2023
Destiny 2: Lightfall | Strand Trailer

Destiny 2: Lightfall | Strand Trailer

07.02.2023
I Died in Hardcore Minecraft

I Died in Hardcore Minecraft

06.02.2023
Why China is losing the microchip war

Why China is losing the microchip war

07.02.2023
Kyrie on why he left Brooklyn: I want to be somewhere where I'm celebrated, not tolerated

Kyrie on why he left Brooklyn: I want to be somewhere where I'm celebrated, not tolerated

06.02.2023
Hogwarts Legacy - Before You Buy

Hogwarts Legacy - Before You Buy