Goc nho Handmade

Goc nho Handmade смотреть последние обновления за сегодня на .

How To Make Baby Breath Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

207944
6844
169
00:04:50
22.03.2021

How To Make Baby Breath Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Baby Breath paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian white crepe paper (60g) - Floral wire - Floral tape - Scissors, ruler, pliers Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu trắng (60g) - Kẽm giấy trắng số 24 - Băng keo sáp màu xanh cốm - Kéo, thước kẻ, kềm THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Gladiolus Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

1393589
30556
691
00:10:10
15.05.2021

How To Make Gladiolus Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Gladiolus paper flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Carnation Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

202772
5634
181
00:08:21
12.04.2021

How To Make Carnation Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Carnation from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Rose Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

173266
4709
110
00:12:24
29.12.2021

How To Make Rose Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Rose from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How to make Peach Blossom Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

55023
1707
77
00:13:06
17.01.2022

How to make Peach Blossom Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Peach Blossom from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Giant Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

36474
1391
52
00:09:15
26.03.2022

How To Make Giant Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make giant paper flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Snowdrop Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

11458
499
55
00:09:56
24.05.2021

How To Make Snowdrop Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Snowdrop paper flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Hydrangeas Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

48497
1925
88
00:10:27
07.02.2022

How To Make Hydrangeas Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Hydrangeas from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Hibiscus Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

1242622
22950
760
00:13:27
07.04.2021

How To Make Hibiscus Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Hibiscus paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian red crepe paper (90g), code 392 - Italian green crepe paper (140g), code 991 - Toilet paper - Floral wire - Floral tape, hot glue gun, glue stick - Turmeric powder, masters pastel, foam, - Scissors, ruler, pliers, chopstick Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu đỏ (90g), mã 392 - Giấy nhún Ý màu xanh lá (140g), mã 991 - Giấy vệ sinh - Kẽm giấy số 20, số 24; kẽm bọc nhựa để làm cành - Băng keo sáp màu xanh lá, súng bắn keo, keo dán giấy - Bột nghệ, phấn tiên, mút xốp - Kéo, thước kẻ, kềm, chỉ để cột, 1 chiếc đũa Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Amaryllis Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

188074
4705
236
00:14:47
13.01.2021

How To Make Amaryllis Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Amaryllis Paper Flower from crepe paper. Link download the image file: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Tulip Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

1066175
32370
519
00:08:02
20.03.2021

How To Make Tulip Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Tulip paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian crepe paper (90g) - Floral wire - Silver paper - Plastic water pipe - Floral tape, glue gun, - Scissors, ruler, pliers, chopstick Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý (90g) - Kẽm bọc nhựa - Giấy bạc - Ống nước nhựa - Băng keo sáp màu xanh lá, súng bắn keo - Kéo, thước kẻ, kềm, 1 chiếc đũa THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Marigold Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

669123
13104
319
00:13:35
16.06.2021

How To Make Marigold Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Marigold paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian crepe paper - Floral wire - Floral tape, hot glue gun, white glue - Scissors, ruler, pliers, bamboo stick Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý - Kẽm giấy số 24 để làm gân lá, kẽm bọc nhựa để làm cành - Băng keo sáp màu xanh lá, súng bắn keo, keo sữa - Kéo, thước kẻ, kềm, 1 que tre Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Carnation Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

21482
830
45
00:13:33
19.03.2022

How To Make Carnation Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Carnation paper flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Peony Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

25295
892
57
00:17:01
31.01.2022

How To Make Peony Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Peony from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Calla Lily Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

932330
27031
613
00:08:01
17.03.2021

How To Make Calla Lily Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Calla Lily paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian pink crepe paper (90g), code 354 - Floral wire - Toilet paper - Plastic water pipe, turmeric powder - Floral tape, glue, - Scissors, ruler, pliers, oil pastels, foam Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu hồng (90g), mã 354 - Kẽm bọc nhựa - Giấy vệ sinh - Ống nước nhựa, bột nghệ - Băng keo sáp màu xanh lá non và màu xanh cốm, keo - Kéo, thước kẻ, kềm, màu sáp dầu, xốp mềm THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Reeds Flower From Crepe Paper / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

424258
8768
265
00:04:33
09.01.2021

How To Make Reeds Flower From Crepe Paper / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Reeds Flower from crepe paper. Bạn có thể kết nối và theo dõi Góc nhỏ Handmade thông qua: *Facebook cá nhân: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Daisy Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

589742
17098
370
00:06:47
06.02.2021

How To Make Daisy Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Daisy paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian yellow crepe paper (90g), code 372 - Italian white crepe paper (140g), code 900 - Italian green crepe paper (140g), code 991 - Floral wire - Floral tape, glue gun, white glue - Scissors, ruler, pliers, thread Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu vàng (90g), mã 372 - Giấy nhún Ý màu trắng (140g), mã 900 - Giấy nhún Ý màu xanh lá (140g), mã 991 - Kẽm giấy số 20 để làm cành - Băng keo sáp màu xanh lá, súng bắn keo, keo sữa - Kéo, thước kẻ, kềm, chỉ để cột THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Beautiful Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

52387
1950
135
00:08:59
15.03.2021

How To Make Beautiful Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make beautiful paper flower from crepe paper. THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Poinsettia Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

25010
964
65
00:08:56
15.11.2021

How To Make Poinsettia Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Poinsettia flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Sunflower Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

60583
2243
171
00:10:23
01.03.2021

How To Make Sunflower Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Sunflower paper flower from crepe paper. THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Peach Blossom Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

347086
10772
418
00:11:24
02.01.2021

How To Make Peach Blossom Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Peach Blossom paper flower from crepe paper. Bạn có thể kết nối và theo dõi Góc nhỏ Handmade thông qua: *Facebook cá nhân: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Baby Blue Eyes Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

32707
1336
46
00:10:17
12.01.2022

How To Make Baby Blue Eyes Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Baby Blue Eyes flower from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Peach Blossom Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

25157
969
60
00:12:25
08.12.2021

How To Make Peach Blossom Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Peach Blossom from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make English Daisy Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

123383
3577
208
00:10:35
27.03.2021

How To Make English Daisy Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make English Daisy paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian yellow crepe paper (90g), code 372 - Italian pink crepe paper (90g), code 354 - Italian green crepe paper (140g), code 991 - Floral wire - Glue gun, white glue - Acrylic colour - Scissors, ruler, pliers, thread Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu vàng (90g), mã 372 - Giấy nhún Ý màu hồng nhạt (90g), mã 354 - Giấy nhún Ý màu xanh lá (140g), mã 991 - Kẽm giấy số 24 để làm gân lá, kẽm bọc nhựa để làm cành - Súng bắn keo, keo sữa - Màu acrylic - Kéo, thước kẻ, kềm, chỉ để cột THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Sinningia Speciosa Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

73864
2119
97
00:11:16
18.10.2021

How To Make Sinningia Speciosa Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Sinningia Speciosa flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Lisianthus Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

37487
1494
97
00:13:01
26.04.2021

How To Make Lisianthus Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Lisianthus paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian pink crepe paper (90g), code 384 - Italian yellow crepe paper (90g), code 372 - Italian green crepe paper (90g), code 366 - Floral wire - Floral tape - White glue - Scissors, ruler, pliers, hot glue gun, bamboo stick, - Oil pastel, foam, turmeric powder Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu hồng (90g), mã 384 - Giấy nhún Ý màu vàng (90g), mã 372 - Giấy nhún Ý màu xanh lá (90g), mã 366 - Kẽm giấy số 20 để làm cành, kẽm giấy số 24 để làm nhị và gân lá - Băng keo sáp màu xanh lá, - Keo sữa - Kéo, thước kẻ, kềm, súng bắn keo, que tre - Màu sáp dầu, mút xốp, bột nghệ Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

DIY How To Make Crepe Paper Rose / Rose paper flower / Góc nhỏ Handmade

25995
983
101
00:09:00
21.10.2020

DIY How To Make Crepe Paper Rose / Rose paper flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make crepe paper Rose. Bạn có thể kết nối và theo dõi Góc nhỏ Handmade thông qua: *Facebook cá nhân: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Rose Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

29030
1012
153
00:13:43
20.02.2021

How To Make Rose Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Rose paper flower from color paper. Free template (Tải mẫu cánh hoa miễn phí tại đây): 🤍 Materials & Tools: - 140gms red paper - 60gms green paper - Floral wire - Floral tape, glue gun, glue stick - Scissors, petal claw stick, chopstick Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy màu đỏ định lượng 140gms (cũng có thể dùng loại mỏng hơn là 120gms hay dày hơn là 160gms) - Giấy màu xanh định lượng 60gms - Kẽm giấy số 20 để làm gân lá, kẽm bọc nhựa để làm cành - Băng keo sáp màu xanh lá, súng bắn keo, keo dán - Kéo, que vuốt cánh, 1 chiếc đũa THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Rose Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

57093
1679
65
00:08:26
09.02.2022

How To Make Rose Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Rose from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make California Poppy Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

8617
455
54
00:09:43
02.10.2021

How To Make California Poppy Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make California Poppy flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Hyacinth Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

30367
1171
96
00:08:11
03.05.2021

How To Make Hyacinth Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Hyacinth paper flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

14926
605
46
00:06:40
31.07.2021

How To Make Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make paper flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Gerbera Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

56683
2212
163
00:08:17
17.04.2021

How To Make Gerbera Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Gerbera paper flower from crepe paper. Materials & Tools: - Italian black crepe paper (140g) - Italian crepe paper (90g), code 356 - Italian green crepe paper (90g), code 366 - Floral wire - Floral tape - Plastic water pipe - Scissors, ruler, bamboo stick, hot glue gun Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu đen(140g) - Giấy nhún Ý (90g), mã 356 - Giấy nhún Ý màu xanh lá (90g), mã 366 - Kẽm bọc nhựa - Băng keo sáp màu xanh lá - Ống nước nhựa - Kéo, thước kẻ, que tre, súng bắn keo Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Moss Rose Flower From Crepe Paper / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

223418
6577
263
00:09:33
27.02.2021

How To Make Moss Rose Flower From Crepe Paper / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Moss Rose flowers from crepe paper. Materials & Tools: - Italian pink crepe paper (140g), code 949 - Italian green crepe paper (90g), code 366 - Italian yellow crepe paper (90g), code 372 - Floral wire - Floral tape, glue gun - Scissors, ruler, Nguyên liệu và cộng cụ: - Giấy nhún Ý màu hồng (140g), mã 949 - Giấy nhún Ý màu xanh lá (90g), mã 366 - Giấy nhún Ý màu xanh lá (90g), mã 372 - Kẽm giấy số 24 - Băng keo sáp màu xanh lá, súng bắn keo - Kéo, thước kẻ THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Daisy Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

31997
1227
70
00:09:19
03.03.2022

How To Make Daisy Paper Flower #3 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Daisy paper flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Christmas Holly Branch / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

10159
539
47
00:08:03
18.11.2021

How To Make Christmas Holly Branch / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Christmas Holly Branch from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Daisy Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

16464
657
41
00:11:39
11.11.2021

How To Make Daisy Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Daisy flower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Red Apricot Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

7072
275
40
00:09:48
20.12.2021

How To Make Red Apricot Paper Flower / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Red Apricot from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Sunflower Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

16566
706
39
00:14:28
29.01.2022

How To Make Sunflower Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Sunflower from crepe paper. Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

How To Make Calla Lily Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

52376
1868
64
00:08:36
25.12.2021

How To Make Calla Lily Paper Flower #2 / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, "Goc nho Handmade" will show you how to make Calla Lily from crepe paper Contact me on facebook: 🤍 THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY! #gocnhohandmade

Назад
Что ищут прямо сейчас на
Goc nho Handmade Бмвприборнаяпанель Кабаева slime rancher series пробуем виски для донки angel guidance Настройка ми бэнд селвидж диплом лайфхаки her full album проблемы и решения батареи на андроид diablo 2 speedrun что если ты органическая химия с нуля цікаві місця бразилии cancaoeducacional Aldara y alex reaccion NEXIA 1 easa