રીક્ષા વાળો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | New Video

7735153
943
66017
19.02.2019
Khajur Bhai

Khajur Bhai

964214249
2490000
381
11.05.2018
IN
Описание видео:

Title - રીક્ષા વાળો Concept & Written by - Nitin Jani Directed by - Nitin Jani Produced By - Jani Brothers Films Production Copyright - Jani Brothers Films Production Contact - +91 8208031652 Email - welcomefromtarun🤍gmail.com Official Facebook - 🤍🤍facebook.com/jigliandkhajurofficial/ Official Instagram - 🤍instagram.com/nitinjani24 Welike:🤍play.google.com/store/apps/details?id=com.redefine.welike&referrer=utm_source%3DYoutubeKB   Welike Status:🤍play.google.com/store/apps/details?id=com.nemo.starhalo&referrer=utm_source%3DYoutubeKB #jiglikhajur #khajurbhai #khajurbhainimoj #nitinjani

Кадры из видео
રીક્ષા વાળો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | New Video
રીક્ષા વાળો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | New Video
રીક્ષા વાળો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | New Video
રીક્ષા વાળો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | New Video
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Ashok bhai Naliyapara
2023-01-20 11:18:01

આવાં વિડિયો નો હોય ખજુર

Rmesh Patel rmess
2023-01-08 03:08:51

Good

Suresh Tandel
2023-01-06 12:52:41

Namaste Bhai

Patel sirishbhai
2022-12-13 07:01:00

Sh

nilesh donda
2022-11-26 11:32:48

ગેસમ પાદમ હવાબગડમ 😂😂😝

Kɪʟʟᴇʀ Fʀᴇᴇ Fɪʀᴇ
2022-11-06 12:06:33

Legend watch in 2022

GIR JANGAL
2022-10-23 07:30:55

Ha bhai ni Moj 😜

Bhupatbhai Dabhi
2022-10-07 16:00:56

Nice

Bhupatbhai Dabhi
2022-10-07 16:00:52

Jay mataji

Kamalesh Rohit
2022-10-02 17:02:33

Vava

Makwana Milan
2022-09-14 16:26:55

Wow super khajur bhai

Bhupatbhai Dabhi
2022-09-14 15:21:11

Fantastic

Leela Rathod
2022-09-01 03:09:17

😂😂🤗🤗

Leela Rathod
2022-09-01 03:06:02

🙏🙏🌹🌹

Ranjit Baldaniya
2022-08-30 05:26:54

🌹🌹🌹🌹🌹👌👌👌👌👌

Bhupatbhai Dabhi
2022-08-20 16:11:47

Jordar

Nilesh Raval
2022-08-12 14:50:36

ખૂબ સરસ

Dahybha Vijubha Vaghela Dahybha Vaghela
2022-08-03 15:55:11

Jay Higlaj maa

Bharati Joshi
2022-07-29 10:50:00

proud of my favorite Jani Nitin bhai. I am old woman very nice your Life.

Что ищут прямо сейчас
ABRINDO POOPSIE SLIME SURPRESA DE UNICORNIO кальян коктейль бак для душа Gaurav Kapoor new video Boris Brejcha Darkness Владимир милов
Похожие видео
29.09.2021
રીક્ષા મા ધમાલ | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | New Comedy Video | Nitin Jani | Khajur Comedy

રીક્ષા મા ધમાલ | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | New Comedy Video | Nitin Jani | Khajur Comedy

24.01.2021
રૂપાળી ઘરવાળી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Botad | Nitin Jani |New Comedy

રૂપાળી ઘરવાળી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Botad | Nitin Jani |New Comedy

18.04.2019
પાણીપુરી  વાળો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj

પાણીપુરી વાળો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj

07.01.2020
લગન ની રસોઈ | KHAJUR BHAI | JIGLI AND KHAJUR | KHAJUR BHAI NI MOJ | NITIN JANI | NEW VIDEO | KHAJUR

લગન ની રસોઈ | KHAJUR BHAI | JIGLI AND KHAJUR | KHAJUR BHAI NI MOJ | NITIN JANI | NEW VIDEO | KHAJUR

28.12.2022
GRAND OPENING 4k V of THE TASTE TOWN JAMNAGAR

GRAND OPENING 4k V of THE TASTE TOWN JAMNAGAR

17.12.2018
વોચમેન | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | New Video

વોચમેન | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | New Video

22.09.2020
ખજુર ગ્યો છોકરી જોવા | Khajur Bhai | Khajur Bhai Ni Moj | Jigli and Khajur | New Video | Khajur

ખજુર ગ્યો છોકરી જોવા | Khajur Bhai | Khajur Bhai Ni Moj | Jigli and Khajur | New Video | Khajur

03.05.2020
લોકડાઉન મા ખીચડી | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | NEW VIDEO

લોકડાઉન મા ખીચડી | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | NEW VIDEO

15.06.2019
વાંદરા ની ધમાલ - 5 || Khajur Bhai || Jigli and Khajur || Khajur Bhai Ni Moj ||New Video|| Nitin Jani

વાંદરા ની ધમાલ - 5 || Khajur Bhai || Jigli and Khajur || Khajur Bhai Ni Moj ||New Video|| Nitin Jani

07.07.2022
bull ride

bull ride

03.10.2019
ભૂત | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Noj | New Video | Nitin Jani | Khajur

ભૂત | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Noj | New Video | Nitin Jani | Khajur

17.09.2022
મસાલા મેગી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Maggie | New Comedy Video | Khajur Bhai Ni Moj

મસાલા મેગી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Maggie | New Comedy Video | Khajur Bhai Ni Moj

08.08.2018
દુબઇ મા ખજૂર -Jigli Khajur New Comedy Video -Gujarati Comedy -Ram Audio

દુબઇ મા ખજૂર -Jigli Khajur New Comedy Video -Gujarati Comedy -Ram Audio

20.01.2020
લગન નો ચાંદલો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Nitin Jani | Lagan no Chandlo

લગન નો ચાંદલો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Nitin Jani | Lagan no Chandlo

02.06.2020
ભાગો ગામડે | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | KHAJUR | NEW VIDEO

ભાગો ગામડે | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | KHAJUR | NEW VIDEO

28.08.2019
ગણપતી નો ફાળો || Khajur Bhai || Jigli and Khajur || Khajur Bhai Ni Moj || New Video || Nitin Jani

ગણપતી નો ફાળો || Khajur Bhai || Jigli and Khajur || Khajur Bhai Ni Moj || New Video || Nitin Jani