હીરાઘસુ બેન | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | KHAJUR | NEW VIDEO

2383865
569
33773
12.02.2020
Khajur Bhai

Khajur Bhai

967332365
2490000
381
11.05.2018
IN
Описание видео:

——————————————————————————— Jai Shreee JANIDADA Jai Shreee Ambaramdada Jai Mataji ——————————————————————————— ——————————————————————————— For Business Inquiry Contact Contact - +91 8208031652 Email - janibrothersproduction🤍gmail.com ——————————————————————————— ——————————————————————————— Title - હીરાઘસુ બેન Concept & Written by - Nitin Jani Directed by - Nitin Jani Produced By - Jani Brothers Films Production Copyright - Jani Brothers Films Production ——————————————————————————— Dubbing :- Sajan shukla Studio :- red point recording studio ——————————————————————————— Official Facebook - 🤍🤍facebook.com/jigliandkhajurofficial/ Official Instagram - 🤍instagram.com/nitinjani24 #jiglikhajur #khajurbhai #khajurbhainimoj

Кадры из видео
હીરાઘસુ બેન | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | KHAJUR | NEW VIDEO
હીરાઘસુ બેન | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | KHAJUR | NEW VIDEO
હીરાઘસુ બેન | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | KHAJUR | NEW VIDEO
હીરાઘસુ બેન | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | KHAJUR | NEW VIDEO
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
mahesh patel
2022-12-27 05:36:17

Beautiful

mahesh patel
2022-12-27 05:36:00

Beautiful

Hiren Chaudhari
2022-10-10 06:58:44

😀😀😀

Jay mogal
2022-09-20 14:46:22

💎💎💎💎100

Vilas Chauhan
2022-09-08 17:00:12

👌👌👌 good good good

Hamir fouji Indian army
2022-09-03 07:07:17

R-m_3WK9_yw&t=3m52s 3:52 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😊😝😝😝

Sujata Hande
2022-08-30 10:37:21

😂😂😀😀😀😂👍

Pravinsinh Chauhan
2022-08-19 11:40:08

Super 💕💕

Kishorsinh Jadeja
2022-08-06 10:02:29

jay mataji

Dervaliya Haresh
2022-08-06 07:19:24

Ha Khajurbhai

Salaiya Sanjay
2022-08-03 10:19:14

Mast vidio se ho khajur bhai

nilam dave
2022-08-02 15:20:13

U look so beautiful NITIN 😍

Kiran rathod
2022-07-31 00:30:42

😃😃😃😃😄😄

RAA.. video
2022-07-27 17:31:04

Sound mistakes

Prem Matang
2022-07-26 17:03:42

Lala Bhai no avaj mast lage

Aman Solanki
2022-07-25 07:25:33

Seth bov mast boli che 😂

Aman Solanki
2022-07-25 07:15:11

Patepate 😂

Mehul Vasava
2022-07-19 01:16:30

Jordar khajur Bhai💯💯

Rk Raja
2022-07-16 17:10:35

Har har mahadev

Что ищут прямо сейчас
болит шея รถตู้ชนกระบะ remix ������ ������������������ �� ������������ ซักเสื้อยืดอย่างไร ไม่ให้กลายเป็นเสื้อย้วย เล่าเรื่องโปเกม่อน нина капцова балерина 柴火 между нами пальба الشيخ محمد الليثي ورائعة سورة القصص SoundCloud วิธีเลือกกล้องฟิล์ม การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง wave music гигант Gign Günel Almazova เวียร์จดทะเบียนสมรส опасные связи смотреть бесплатно Стопхам وفاة الامير النائم
Похожие видео
11.08.2020
જુગાર | | KHAJURBHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | JUGAAR | SATAM ATHAM | NITIN JANI

જુગાર | | KHAJURBHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | JUGAAR | SATAM ATHAM | NITIN JANI

07.08.2020
લેડીસ પાર્લર | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | LADIES PARLOUR | NITIN JANI |

લેડીસ પાર્લર | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | LADIES PARLOUR | NITIN JANI |

07.02.2020
કોલેજ ના દિવસો | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | COLLEGE DAYS

કોલેજ ના દિવસો | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | COLLEGE DAYS

28.01.2021
ફોને સગાઈ તોડી | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Nitin Jani | Khajur Video | Phone Matter | Khajur

ફોને સગાઈ તોડી | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Nitin Jani | Khajur Video | Phone Matter | Khajur

01.10.2020
દાદા ગુજરી ગ્યા | Khajur Bhai | Khajur Bhai Ni Moj | Jigli and Khajur |Nitin Jani | Haridwar |Khajur

દાદા ગુજરી ગ્યા | Khajur Bhai | Khajur Bhai Ni Moj | Jigli and Khajur |Nitin Jani | Haridwar |Khajur

14.05.2021
લોકડાઉન મા ફસાણા ।Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Lockdown । Nitin Jani | Comedy Video | Trending

લોકડાઉન મા ફસાણા ।Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Lockdown । Nitin Jani | Comedy Video | Trending

08.12.2021
સગાઈ । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Sagai|Comedy Video | Nitin Jani | Engagement | Khajur Comedy

સગાઈ । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Sagai|Comedy Video | Nitin Jani | Engagement | Khajur Comedy

22.09.2020
ખજુર ગ્યો છોકરી જોવા | Khajur Bhai | Khajur Bhai Ni Moj | Jigli and Khajur | New Video | Khajur

ખજુર ગ્યો છોકરી જોવા | Khajur Bhai | Khajur Bhai Ni Moj | Jigli and Khajur | New Video | Khajur

01.12.2020
લગન ની મીટીંગ | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Video | Nitin Jani | New Video | Marriage

લગન ની મીટીંગ | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Video | Nitin Jani | New Video | Marriage

24.01.2021
રૂપાળી ઘરવાળી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Botad | Nitin Jani |New Comedy

રૂપાળી ઘરવાળી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Botad | Nitin Jani |New Comedy

10.01.2022
વટ નો કટકો । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Comedy Video | Comedy King |Nitin Jani | Khajur Comedy

વટ નો કટકો । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Comedy Video | Comedy King |Nitin Jani | Khajur Comedy

28.11.2021
NRI કામવાળી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | New Comedy Video | Khajur Kamwadi | Kaamwadi Comedy

NRI કામવાળી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | New Comedy Video | Khajur Kamwadi | Kaamwadi Comedy

20.01.2020
લગન નો ચાંદલો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Nitin Jani | Lagan no Chandlo

લગન નો ચાંદલો | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Nitin Jani | Lagan no Chandlo

04.02.2021
રસોઈ વાળી | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Nitin Janin| New Comedy Video |

રસોઈ વાળી | Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Khajur Bhai Ni Moj | Nitin Janin| New Comedy Video |

13.05.2020
TIPTOP સ્ટાર | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | NEW |TRENDING

TIPTOP સ્ટાર | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | NEW |TRENDING

17.09.2022
મસાલા મેગી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Maggie | New Comedy Video | Khajur Bhai Ni Moj

મસાલા મેગી । Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Maggie | New Comedy Video | Khajur Bhai Ni Moj

03.05.2020
લોકડાઉન મા ખીચડી | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | NEW VIDEO

લોકડાઉન મા ખીચડી | KHAJUR BHAI | KHAJUR BHAI NI MOJ | JIGLI AND KHAJUR | NITIN JANI | NEW VIDEO