Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกไม่ลืม

362906
196
3948
23.04.2019
deadpool entertain

deadpool entertain

450893
2570
13
07.05.2018
Описание видео:

เป็นหนังเมื่อปี 1993 เรื่องราวของพระของธิเบตที่กลับชาติมาเกิด? เป็นเด็กชายชาวอเมริกันนับถือ ศาสนาคริสต์ และเล่าย้อนไปถึง ประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ่ายทำวัดในประเทศภูฐาน ลองดูมุมมองของพระพุทธเจ้าในสายตาของฝรั่งผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ Little Buddha พระพุทธเจ้าศาสดาโลกไม่ลืม เป็นภาพยนต์ที่ ชาวพุทธต้องดู ทำได้ดีมากๆ เป็นการนำหลักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า มาเป็นบทภาพยนต์ ซึ่งการเขียนบทได้นำทั้งหลักแนวคิด จากพุทธฝ่ายเถวาทและพุทธมหายาน (ธิเบต) มาประยุกค์ด้วยกันทำให้ได้เนื้อหาที่ดีมากๆ ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน การกล่าวถึงเรื่องราวการกลับ "ชาติมาเกิดใหม่" ของลามะธิเบต ซึ่งในหนังจะเป็นการบังเอิญ ที่พบผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ ถึง 3 คน เป็นเด็กชาย 2 คน เป็นเด็กผู้หญิง 1คน ซึงตรงนี้เขาผูกปม ให้คนดูได้ขบคิดได้ไม่เลว ลึกซื้งดี ภาพยนต์เรื่องนี้ ต้องดูแล้วคิดใคร่ครวญ นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เข้ามาเปรียบเทียบ จะทำให้ได้หลักปัญญาในหลายๆ แง่มุมมองมากทีเดียว 🤍🤍facebook.com/deadpoolentertain/

Кадры из видео
Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกไม่ลืม
Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกไม่ลืม
Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกไม่ลืม
Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกไม่ลืม
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
ปิยะพล บุญเกิดรอด
2022-11-17 14:06:07

ดูตั้งแต่เด็ก แต่หลับไปก่อน

Suttipong Phuensaen
2022-11-13 16:22:03

คำที่พระพุทธองค์กล่าวถึงสถาปนิก คือปฐมพุทธภาษิตเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีบันทึกไว้ดังนี้

อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ
คหการกํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ
คหการก ทิฏฺโฐสิ ปุน เคหํ น กาหสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา.

สำนวนแปลภาษาไทยในพระไตรปิฎกฉบับหลวงถอดความไว้ว่า

เราแสวงหานายช่างผู้ทำเรือน เมื่อไม่ประสบ จึงได้ท่องเที่ยว
ไปสู่สงสาร มีชาติเป็นอเนก ความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์
แน่ะนายช่างผู้ทำเรือน เราพบท่านแล้ว, ท่านจะทำเรือน
อีกไม่ได้, จันทันเรือนของท่าน เราหักเสียแล้ว
ยอดเรือน เราก็รื้อเสียแล้ว, จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่อง
ปรุงแต่งแล้ว, เพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้ว.

Suttipong Phuensaen
2022-11-13 16:16:00

เสียงพากย์น่าจะเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่เคยได้ดูในโรงหนังสมัยเด็กๆ แน่ๆ เข้าใจว่าพากย์โดยทีมอินทรี

pongsit phaiyasart
2022-10-10 00:45:23

สมัยนี้เงินสำคัญกว่าชีวิต
เเต่ชีวิตสำคัญกว่า

สมชาย จึงสิริพิพัฒน์พร
2022-09-12 02:57:47

😶ทุกๆคนไม่ได้มีชีวิตแค่ ตัวตน เดียว ด้วยพระมหาสมมุติสัจจะธรรมาดีเกินไป โดยเหตุผลกลใด กฏแห่งกรรมวิบากกิเลสบาปเบี้ยใบ้รายทางอบาย ทุคติ วินิบาต อเวจีมหานรกโลกันตร์กับใครๆๆ ตลอดชีพเตลิดชีวิตรักๆเลิกๆ เละเทะเรียบร้อยแล้ว everybody เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจ โลกหลังความตายรอให้คุณอนันต์ลงโทษมหันต์ ตลอดกาลนานเตลิดกัปกัลปาวสาน ดัง ย้ำๆ ดังนิรันดร ซ้ำๆ อีก 1500 อัตภาพเป็นอย่างมากน้อยขึ้นอยู่ที่พลังกุศลผลบุญญาบารมี นะโมพุทธายะ อย่าประมาท ขอรับ ครับคุณๆเธอทุกท่านพระอาจารย์สมทบ ปรักกโม & ยมฑูต เจ้ากุมนายเวร ยมบาล❔พยาย(า)ม❓พญามาร satan & i know what you did last summer สาธุๆๆ👀

RAK snuk
2022-07-23 16:48:59

เคยดูในโรงหนังตอน ม.3โรงเรียนเหมาโรงหนังให้นักเรียนดู เก็บบัตรสมัยนั้น 20บาท

ปี๋นะย่ะ
2022-07-02 14:48:03

ktSJFfxgus0&t=1h16m29s 1:16:29 นางสุชาดา

Gd Pod
2022-06-13 10:50:22

สาธุครับ

Naga
2022-06-11 06:45:05

I cried. My lord buddha. 🙏🙏🙏

For5
2022-05-15 13:18:28

สาธุ🙏

ตรัส อินทร์สอน
2022-05-02 09:17:15

ดึจังที่หนังเรื่องนี้กล่าวถึงปรัชญาปารมิตตาด้วย

Wa_waew Dreamer
2022-04-26 22:17:56

ตอนเด็กๆ พ่อสอนพระพุทธศาสนา เลยมีวีดีโออยู่ที่บ้าน ดูเป็นร้อยรอบ เพราะตอนนั้นไม่มีอะไรดู และก็จำประวัติพระพุทธเจ้าได้ และสอนอะไรเราหลายๆอย่างจนโต

ดารวี รัชตศิริ
2022-04-19 06:02:24

ขอบคุณผู้สร้างขอบคุณผู้นำมาให้ชม ค่ะ ขอบคุณจริงๆได้คำตอบในสิ่งที่สงสัยแล้วค่ะ

ปิยเรศ ทองบำรุง
2022-03-17 02:05:27

(ขอถวายบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมา เป็นพุทธบูชา ข้าพเจ้าขอมีส่วนในบุญของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  คุณพระธรรมที่มีคุณยิ่ง คุณพระสงฆ์ผู้มีเมตตา ขออาราธนาคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ คุณพระแม่มารี พระอริยสงฆ์ทุกๆ รูป และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ปกป้องโลกใบนี้  โปรดปกป้องข้าพเจ้า ประเทศไทย อนุโมทนา
ยูเครน อนุโมทนาสาธุ รัสเซีย อนุโมทนาสาธุ
อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุ)9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,000^9,000,0009,000,000,000)ครั้งคะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนในโลกและข้าพเจ้าและนางประทุม ทองบำรุง ปอดและหัวใจในร่างการแข็งแรง และร่างกายแข็งแรง  ทำให้การรักษาของข้าพเจ้าและทุกคนบนโลกและนางประทุม ทองบำรุง ปลอดภัยจากทุกโรคและสงครามจงจบลงในวันนี้นะ สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุ  สาธุสาธุสาธุ สาธุ

แม่เปิ้ลนะจ๊ะ sae lee
2022-02-18 09:16:54

เราเคยดูเรื่องBuddaที่คีอาร์นูลิฟเล่นสมัยนั้นเป็นม้วนเทปทีใส่ลงไปในเครื่องอันนั้นอยากหาดูมาก Budda เฉยๆ

KruWan Bungbao
2022-02-11 12:22:17

สาธุ🌅

Fold For Life
2022-01-13 23:08:09

นี่คงเปนคลิปแรกที่ไม่มีดิสไลค์ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ🙏

Fold For Life
2022-01-13 23:04:23

คีนูรีฟ เล่นได้ถึงและเข้าใจบทมาก

หนุมาน สายเสมอ
2022-01-12 12:44:58

ชอบเรื่องนี้มากค่ะ👍

Что ищут прямо сейчас
god emperor quick mix Fuerzas Armadas ömer gezen Guild wars 2 бесплатно Ussr лучшая сборка автоваз как сшить мужские трусы боксеры. построение выкройки задорнов о советском союзе No Me Llames биткоин прогноз Lench Hossein Diba навеска для мотоблока вейп voopoo drag s виновник дтп эдвард бил Lego build бритва видео зайцев 1 актеры
Похожие видео
31.10.2016
ลามะ l เรื่องจริงผ่านจอ

ลามะ l เรื่องจริงผ่านจอ

17.11.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 54 - พระพุทธเจ้าปรินิพพาน (ตอนจบ)

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 54 - พระพุทธเจ้าปรินิพพาน (ตอนจบ)

10.11.2021
The Little Buddha - พระพุทธเจ้า ศาสดาที่โลกลืมไม่ได้

The Little Buddha - พระพุทธเจ้า ศาสดาที่โลกลืมไม่ได้

05.07.2022
ชีวิตของพระเยซูคริสต์ | Thai | Official Full HD Movie

ชีวิตของพระเยซูคริสต์ | Thai | Official Full HD Movie

28.11.2013
พระพุทธศาสดา (เต็ม)

พระพุทธศาสดา (เต็ม)

31.01.2013
พระพุทธเจ้า (ตอน1)

พระพุทธเจ้า (ตอน1)

05.07.2012
พุทธศาสดา Buddha Thus Have I Heard - ช่วงตรัสรู้(480p)

พุทธศาสดา Buddha Thus Have I Heard - ช่วงตรัสรู้(480p)

03.12.2017
รวมเหตุการณ์สำคัญ คำสอนพระพุทธเจ้า |28|

รวมเหตุการณ์สำคัญ คำสอนพระพุทธเจ้า |28|

31.01.2013
พระพุทธเจ้า (ตอน2)

พระพุทธเจ้า (ตอน2)

15.05.2022
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (รวมคำสอน ตั้งแต่ ตรัสรู้ จนถึง ปรินิพพาน) [FB: ธรรมะ ชาวพุทธ]

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (รวมคำสอน ตั้งแต่ ตรัสรู้ จนถึง ปรินิพพาน) [FB: ธรรมะ ชาวพุทธ]

04.03.2015
การ์ตูนพุทธประวัติ4ชม ยอดดี

การ์ตูนพุทธประวัติ4ชม ยอดดี

04.07.2021
พระพุทธเจ้า กำเนิดศาสนาพุทธ Birth of Buddhism | หลอนดูดิ EP.62

พระพุทธเจ้า กำเนิดศาสนาพุทธ Birth of Buddhism | หลอนดูดิ EP.62

16.11.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 40

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 40

12.11.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 5

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 5

11.11.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1

17.11.2021
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 52

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 52