พุทธวจน-ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นใน "อรรถกถา"

41621
317
613
31.07.2014
Sodaban Buddhist

Sodaban Buddhist

236312
1990
24
04.04.2010
Описание видео:

28 กรกฏาคม 2557 การบรรยาย (บางส่วน) ณ วัดพระเนิน จ.ระยอง โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

Кадры из видео
พุทธวจน-ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นใน
พุทธวจน-ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นใน
พุทธวจน-ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นใน
พุทธวจน-ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นใน
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
คู โฟน
2023-01-22 23:21:37

ศึกษาน้อยมึงก็ศึกษาสิไอ้เดรัจฉาน

คู โฟน
2023-01-22 23:18:57

แสดงว่าไอ้เดรัจฉานนี้ไม่มีคำสอนของตถาคตเลยสักนิดถามไม่เข้าศาสนาเลย

คู โฟน
2023-01-22 22:56:31

555ไม่ศึกษาแต่มาถามมั่วๆไอ้เดรัจฉาน

Eakanan Keawmontree
2023-01-08 12:40:10

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ศึกษาคำสอนเเท้ จึงยากที่ ผู้อื่นจะคัดง้าง เพราะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้า เหมือนอดีตที่ไม่มีใครคัดง้่างพระพุทธเจ้าได้เลย ขอบคุณพระอาจารย์ที่เบิกตากระผม นำคำสอนเเท้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธ มาเผยเเพร่ ครับ

Sgtvjo Fhbnt
2022-10-15 01:00:19

พระศาสดาอธิบายได้ละเอียดและก่อนปรินิพานพระองค์ได้ตรัสว่าคำของพระองค์บริบูณร์แล้ว ยกตัวอย่างขันธ์5 มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิณญาน รูปคืออะไร เวทนาคืออะไร สัญญคืออะไร วิญานคืออะไร พร้อมอุปมาอุปมัย

Neng Boonchai
2022-07-31 04:50:31

สาธุพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

Cream Mobile
2022-07-24 05:06:25

ถ้าคุณเรียนรู้ศึกษาธรรมจนเกิดความเข้าใจดีแล้ว คุณจะไม่รังเกียจพระอรรถกถาจารย์เลย เพราะมีประโยชน์ในการขยายคำสอนของศาสดาให้เราเข้าใจดีขึ้น ผมสรุปง่ายๆนะครับ ดีก็เก็บมาใช้ ไม่เข้าข่ายก็ตัดทิ้งไป เหตุเพราะคำบางคำเรายังไม่เข้าใจและอาจตีความหมายในคำสอนผิดไปก็ได้ คนพุทธเขานับถือพระพุทธเจ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าอรรถกถาจารย์ไม่มีความจำเป็นคุณก็ซื้อหนังสือมหาวิทยาลัยมาโดยไม่ต้องไปเรียน นั่งอ่านอยู่ที่บ้านถึงเวลาคุณก็ไปสอบเลยสิครับ แต่อ.คึกฤทธิ์เขาเอาตัวอย่างตอนพระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตถึงไม่เข้าใจก็ยังทรงกราบทูลถามได้ ผมจึงมองมุมต่างจากอ.คึกฤทธิ์

พฤกษ์ โมบาย
2022-07-18 04:04:26

ดิฉันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นสิบปีอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะก็อ่าน เรียนจบมารู้แค่ ประวัติพระพุทธเจ้า ศีล 5 แต่อยากรู้ว่านิพพานคืออะไร สติปัฏฐานสี่ คืออะไร ตายแล้วไปไหน ฯลฯ นั่งสมาธิกล่าวคำบริกรรมก็ติดขัดไม่สำเร็จ แต่พอมาฟังพุทธวจน ที่ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำคำสอนที่พระพุทธเจ้ามาบอกสอนกลับได้คำตอบทุกเรื่องและปฏิบัติได้จริง....สาธุในพระธรรมคำสอน

ประสิทธิ์ วิจิตรโสภา
2022-04-13 07:15:44

สาธุๆๆครับ

Pjeedy
2022-02-20 05:58:43

พระสารีบุตร ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญา จนพระคึกฯ ไม่มีทางเทียบได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของปัญญาของท่านพระสารีบุตร

แล้วท่านพระสารีบุตรยังเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรมจากพระโอฐของพระพุทธเจ้า แต่พระคึกฯ เกิดห่างไกลจากสมัยพุทธกาลตั้ง 2 พันห้าร้อยกว่าปี ต้องมาเรียนบาลีตอนแก่ แล้วยังต้องมานั่งแกะบาลีเอง แล้วคิดมโนด้วยตรรกะของตนเอง อย่างนี้คำสอนของพระคึกฯ จะไม่ยิ่งผิดพลาดหรือ

ถามหน่อยว่าทำไมลูกศิษย์พระคึกฯ ถึงเชื่อคำสอนของพระคึกฤทธิ์ที่ยังมิได้บรรลุธรรมและเกิดห่างไกลพระพุทธเจ้าถึง 2.5 พันกว่าปี มากกว่าจะเชื่อคำอรรถาธิบายของพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสแล้วและเป็นพระมหาสาวกผู้เลิศที่สุดในด้านปัญญา และได้รับฟังพระธรรมจากพระโอฐของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเอง ถ้าไม่ต้องฟังคำของสาวกไหนเลย ก็ไม่ต้องคำของพระคึกฯ ด้วยสิ เพราะเป็นสาวกเช่นกัน ไม่ต้องไปวัดนาป่าพง แต่ซื้อพระไตรปิฎกมาอ่านกันเอง นั่งแกะกันเอง เข้าใจกันเอง

นงคราญ ดวงสนิท
2022-01-08 00:28:03

กราบสาธุๆๆๆ

ชาลี อินใย
2021-11-15 15:55:22

สรุปว่าเขียนพระไตรปิดกขายเงินดีครับ

ชาลี อินใย
2021-11-15 15:48:30

ในฐานะชาวพุทธขอเชื่อพระไตรปิฏกแบบเดิมดีกว่าครับ

ชาลี อินใย
2021-11-15 15:42:49

แบบนี้ชาวพุทธโง่มา๒๐๐๐กว่าปีเลยนะครับ

ชาลี อินใย
2021-11-15 15:25:38

แบบนี้มีหิริโอตัปปะสักนิดก็เจ๋งเลยดิ๊

NuuNeng DJ
2021-11-14 13:21:58

พอจ.คึกฤทธิ์ ผมว่าท่านต้องศึกษาภาษาบาลีเพิ่มนะครับ เพราะคำที่เป็นพุทธวจนส่วนมากจะมาในรูปของคาถา เพราะคำบางคำจะต้องแก้อรรถกถาในคำนั้นถึงจะรู้คำแปล เข่นคำว่า สฬายตน ถ้าคนไม่รู้คืออะไร ก็ต้องไปดูในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ท่านถึงแก้ไว้ให้เข้าใจ พอจ.คึกฤทธิ์ท่านยังไม่เข้าใจและก็ตอบไม่ตรงประเด็น ข้อความในพระไตรปิฏก ทั้งหมดนั้นถ้าจะบอกว่ามาจากพระโอฏฐ์เลยก็ไม่เชิงเพราะคนที่ตอบพระสูตรคือพระอานนท์ที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกที และตอนสังคายนาครั้งแรกก็มีพระอรหันต์500รูปมาช่วยกัน แล้วจะมาบอกว่าไม่ให้เชื่อคำของสาวกได้ยังไง และสิ่งที่ท่านพอจ.คึก ทำอยู่นี่ก็คือการอธิบาย ซึ่งก็คล้ายๆกับสิ่งที่พระอรรถกถาจารย์ได้แปลไว้ในพระบาลี ผมถึงยอกว่าท่านอาจารย์คึก ควรจะศึกษาในพระบาลีเยอะกว่านี้

วัชรินทร์ บุญถอม
2021-09-25 10:23:21

ไอ้โล้นดำ นั้น ไม่เชื่อ มานั่งถามข้างๆคูๆ อยู่ได้ สงสัยชอบเสกพระเครื่อง

เสียงสะท้อน
2021-09-18 08:39:17

ไม่อ่าน ไม่ศึกษาเองหรือเปล่า ถึงได้บอกต้องพึ่งพาอรรถกถา

Dam paksong
2021-09-18 07:26:31

ฟังแล้วได้ความรู้มากกราบนะมัสการพระอาจารย์คืกฤทธ์ที่เอาคำพระศาสดามาสอน🙏🙏🙏🙏

Что ищут прямо сейчас
оценка каналов стрим Speed Build Sims 4 бесплатный зацен битов progressive rock kashmiri wazwaan haak бесплатная оценка Эдуард Овечкин бот модератор для дискора вебмодель docker golang HARAMAYA LAINGIKA BANDHANGAL ISLAMIL жуткие исчезновения людей бесплатный пиар ксениясветлушатаро турция экскурсия лучшие ресурс паки закатон реакция про такси Паук роблокс история мистический игрок
Похожие видео
22.09.2016
พุทธวจน เดรัจฉานวิชา

พุทธวจน เดรัจฉานวิชา

12.10.2022
อานาปานสติ แค่รู้ลมหายใจเข้าออก เข้าถึงวิมุตติได้ | สุดยอดของปัญญา คือเห็น สัจจะความจริง

อานาปานสติ แค่รู้ลมหายใจเข้าออก เข้าถึงวิมุตติได้ | สุดยอดของปัญญา คือเห็น สัจจะความจริง

19.03.2022
วางแผนอนาคตทำได้ แต่อย่ายึดมั่น ทุกสิ่งอนิจจัง  ไม่เที่ยง , มีรัก ย่อมมีทุกข์, บทสวดอิติปิโส

วางแผนอนาคตทำได้ แต่อย่ายึดมั่น ทุกสิ่งอนิจจัง ไม่เที่ยง , มีรัก ย่อมมีทุกข์, บทสวดอิติปิโส

31.12.2022
จิตเดิมแท้ จิตพุทธะ จิตเป็นอมตะ!! เธอกำลังเข้าใจผิด มันเป็นทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในครั้งพุทธกาล

จิตเดิมแท้ จิตพุทธะ จิตเป็นอมตะ!! เธอกำลังเข้าใจผิด มันเป็นทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในครั้งพุทธกาล

02.01.2023
Z z z . . .

Z z z . . .

09.06.2022
ชีวิตมีแค่นี้ มีแต่โลกสมมุติ , อย่าลืมพุทธวจน ที่ช่วยได้จริง

ชีวิตมีแค่นี้ มีแต่โลกสมมุติ , อย่าลืมพุทธวจน ที่ช่วยได้จริง

21.08.2014
สัมภาษณ์พิเศษ “พระคึกฤทธิ์” กรณี ศีล 150 ข้อ ตอนที่ 1

สัมภาษณ์พิเศษ “พระคึกฤทธิ์” กรณี ศีล 150 ข้อ ตอนที่ 1

25.09.2021
ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น

ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น "พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์"

30.12.2022
พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ที่เทวดารักที่สุด

พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ที่เทวดารักที่สุด

28.07.2020
ทุกวันนี้ชาวพุทธทำตามใคร | พุทธวจน | ธรรมะ |พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

ทุกวันนี้ชาวพุทธทำตามใคร | พุทธวจน | ธรรมะ |พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

28.11.2021
ความยึดมั่นถือมั่นในอรรถกถา ครูอาจารย์ , ความเห็นอรหันต์(สาวก)มีโอกาสพลาด , จุดมุ่งหมายของพุทธวจน

ความยึดมั่นถือมั่นในอรรถกถา ครูอาจารย์ , ความเห็นอรหันต์(สาวก)มีโอกาสพลาด , จุดมุ่งหมายของพุทธวจน

19.07.2022
ตอบคำถามทางโลก 3

ตอบคำถามทางโลก 3

17.12.2016
พุทธวจน-คำตอบจากพุทธวจนกับความเห็นสาวก

พุทธวจน-คำตอบจากพุทธวจนกับความเห็นสาวก

24.05.2019
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรง - กรณีพระคึกฤทธิ์  (ป. อ. ปยุตฺโต) : ฟังให้จบ ค่อยเชื่อ-ไม่เชื่อ

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรง - กรณีพระคึกฤทธิ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) : ฟังให้จบ ค่อยเชื่อ-ไม่เชื่อ

24.11.2021
ปัญหาของคำแต่งใหม่ , ศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาสาวกมากกว่ากัน ? | พุทธวจน

ปัญหาของคำแต่งใหม่ , ศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาสาวกมากกว่ากัน ? | พุทธวจน

31.03.2014
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เทศนาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการกระทำ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เทศนาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการกระทำ

20.12.2022
บทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเป็นพุทธวจนหรือไม่

บทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเป็นพุทธวจนหรือไม่