พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สอนทุกอย่าง | ทางแห่งธรรม

1628
4
78
14.08.2022
Описание видео:

พระพุทธเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ค้นพบทางหลุดพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารแล้วมาบอกแก่มวลมนุษย์ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งหมดที่อยู่ในป่า ส่วนสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสอนนั้นคือความทุกข์และความดับทุกข์ ซึ่งเป็นเปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือ ถึงแม้พระพุทธเจ้า จะรู้ทุกอย่างหรือมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ตามแต่ก็ยังมี 4 เรื่องที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้หรือคนอื่นก็ทำไม่ได้ ได้แก่ 1) ไม่สามารถเปลี่ยนวิบากกรรมของคนอื่นได้ 2) ปัญญาให้กันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเอาเอง 3) ความเจริญทางธรรมไม่สามารถมีได้ด้วยการสื่อสารแต่มีได้ด้วยการปฏิบัติ 4) คนที่ไม่มีวาสนาต่อพระองค์ ก็ช่วยไม่ได้ ซึ่งเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ไปปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ได้กลายเป็นบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอีกต่อไป #ทำไมต้องเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้า #พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วทำไมไม่สอนทุกอย่าง #มี4เรื่องที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้ #ทางแห่งธรรม #พุทธวจน

Кадры из видео
พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สอนทุกอย่าง | ทางแห่งธรรม
พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สอนทุกอย่าง | ทางแห่งธรรม
พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สอนทุกอย่าง | ทางแห่งธรรม
พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สอนทุกอย่าง | ทางแห่งธรรม
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
zcxzc 225 xzc
2022-11-06 07:52:27

เนื้อหหาดีแต่ลดเสียงดนตรีลงได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

Sa Tae
2022-08-14 12:00:53

สาธุ สาธุ สาธุ🙏🙏🙏

Lucky Land & house
2022-08-14 01:59:32

Hi

Что ищут прямо сейчас
mashed cuphead วอยมทูต фредж блины на воде без яиць высокое качество бабушка шошо тесты семья в сша ala jaza merengue как сделать быка легко ทำไงให้พลังเยอะ เกมไซตามะ รีวิว ample n ทุกสูตร нож как у рэмбо черный граб lixian d nox британик атм турбо мия бойка asmr minuman segar dingin Boba riaz mohammad
Похожие видео
14.08.2022
พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน | ทางแห่งธรรม

พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน | ทางแห่งธรรม

15.08.2022
เหตุแห่งการสมปรารถนา (ร่ำรวย) | ทางแห่งธรรม

เหตุแห่งการสมปรารถนา (ร่ำรวย) | ทางแห่งธรรม

28.06.2022
มีสิ่งนี้ไว้ จะไม่จน อีกเลย... ทุกภพ ทุกชาติ❗️❗️

มีสิ่งนี้ไว้ จะไม่จน อีกเลย... ทุกภพ ทุกชาติ❗️❗️

10.01.2022
คําคมสอนใจ ได้ข้อคิดคติธรรมเตือนใจ : โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฐปุตโต{ฟังแล้วหลับสบายฟังยาวๆ}

คําคมสอนใจ ได้ข้อคิดคติธรรมเตือนใจ : โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฐปุตโต{ฟังแล้วหลับสบายฟังยาวๆ}

04.02.2023
พระคาถาพาหุง+อิติปิโสฟังแล้วได้รับบุญบารมีเปิดโชคเปิดลาภ เปิด โลกรับแต่สิ่ง ดี ดี ดี สาธุ สาธุ สาธุ

พระคาถาพาหุง+อิติปิโสฟังแล้วได้รับบุญบารมีเปิดโชคเปิดลาภ เปิด โลกรับแต่สิ่ง ดี ดี ดี สาธุ สาธุ สาธุ

29.01.2022
สุขที่ต้องแสวงหา ไม่มีที่สุดจบของตัณหา , เบื่อ ทำทุกอย่างไปเพื่ออะไร เกิดมาทำไม ความสุขที่แท้จริง ?

สุขที่ต้องแสวงหา ไม่มีที่สุดจบของตัณหา , เบื่อ ทำทุกอย่างไปเพื่ออะไร เกิดมาทำไม ความสุขที่แท้จริง ?

02.06.2022
วิธีหาความสุข แบบง่ายๆ แต่ได้ผล เจริญอานาปานสติ | มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง

วิธีหาความสุข แบบง่ายๆ แต่ได้ผล เจริญอานาปานสติ | มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง

16.08.2022
ดูยังไงว่าศรัทธาจริงหรือปลอม | ทางแห่งธรรม

ดูยังไงว่าศรัทธาจริงหรือปลอม | ทางแห่งธรรม

17.03.2020
อาจารย์ยอด : เวียนว่ายตายเกิด [น่ารู้]

อาจารย์ยอด : เวียนว่ายตายเกิด [น่ารู้]

19.12.2022
อริยสัจ4คือความจริงที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน🙏🙏🙏

อริยสัจ4คือความจริงที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน🙏🙏🙏

31.01.2022
ความทุกข์กับความดับทุกข์ ไม่ยึดมั่นถือมั่น   เดินทางสายกลาง  ท่าน พุทธทาสภิกขุ    สวนโมกขพลาราม

ความทุกข์กับความดับทุกข์ ไม่ยึดมั่นถือมั่น เดินทางสายกลาง ท่าน พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม

18.08.2022
เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้ว จริงหรือ | ทางแห่งธรรม

เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้ว จริงหรือ | ทางแห่งธรรม

19.12.2022
19 ธันวาคม ค.ศ. 2022

19 ธันวาคม ค.ศ. 2022

15.08.2022
พระอรหันต์ขี้ลืมไปนิพพานได้ไหม | ทางแห่งธรรม

พระอรหันต์ขี้ลืมไปนิพพานได้ไหม | ทางแห่งธรรม

16.08.2022
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ดูหมิ่นศาสนาอื่น | ทางแห่งธรรม

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ดูหมิ่นศาสนาอื่น | ทางแห่งธรรม

26.06.2022
ทุกสิ่งในโลกไม่เที่ยงต้องปล่อยวาง | ฟังธรรมะก่อนนอน

ทุกสิ่งในโลกไม่เที่ยงต้องปล่อยวาง | ฟังธรรมะก่อนนอน

03.09.2022
การทำบุญอุทิศให้ญาติได้รับจริงไหม | ทางแห่งธรรม

การทำบุญอุทิศให้ญาติได้รับจริงไหม | ทางแห่งธรรม