เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้ว จริงหรือ | ทางแห่งธรรม

1249
2
36
18.08.2022
Описание видео:

นิพพานเป็นสภาวะที่ว่างเปล่า สงบเย็น ไม่มีเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีดับ ไม่มีสถานที่หรือขนาดต่างๆ ฉะนั้นนิพพานจึงอยู่ทุกที่ ซึ่งเราทุกคนก็อยู่ในแดนพระนิพพานอยู่แล้ว พระนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวทุกคน เพียงแต่ถอนความพอใจ ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 เมื่อละทิ้งความพอใจในขันธ์ 5 ได้แล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพาน ซึ่งผู้ที่เข้าสู่นิพพานนั้นจะเลิกความพอใจในขันธ์ 5 สามารถขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ตามหลักปฏิจจสมุปบาท เมื่อมีวิชชาเกิดขึ้น ทำให้ไม่กลับมากำเริบอีกต่อไป #เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้วจริงหรือ #ถ้านิพพานไปแล้วจะกลับมายึดขันธ์ 5 อีกไหม #พุทธวจน #ทางแห่งธรรม

Кадры из видео
เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้ว จริงหรือ | ทางแห่งธรรม
เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้ว จริงหรือ | ทางแห่งธรรม
เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้ว จริงหรือ | ทางแห่งธรรม
เราอยู่ในแดนนิพพานอยู่แล้ว จริงหรือ | ทางแห่งธรรม
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
ศร ขนิษ
2022-11-25 13:01:02

นิพพานที่พูดนี่เป็นนิพพานจิตเท่านั้นครับ เมื่อละกิเลสตัณหาทั้งหมดได้เป็นพระอรหันต์เมื่อยังไม่ดับฉันกินอาหารนี่ก็เข้านิพพานจิตได้ครับแต่เมื่อตายหรือว่าเขาร่างกายไปแล้ว จะเหลืออะไรครับเหลือวิสุทธิจิตวิสุทธิจิตต้องมีที่ไปถูกไหมครับอันนั้นจึงเรียกว่าแดนพระนิพพานหรือเมืองนิพพาน

Что ищут прямо сейчас
crocoblock pricing 新星 поведение Yan Huo DL건설 nadagamkarayo manamalan Kari Jobe No Fear chicken bhuna DISCORD server hd mod 옥희 авито доставка мошенники Прелюдия и фуга Roleplay roegadyn guide saree showroom Менделеевск 수경 my food 셋ㅇ гайд аяка
Похожие видео
14.08.2022
พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สอนทุกอย่าง | ทางแห่งธรรม

พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สอนทุกอย่าง | ทางแห่งธรรม

16.06.2022
ทำสมาธิแบบนี้ สามารถถึงมรรคผลนิพพานได้

ทำสมาธิแบบนี้ สามารถถึงมรรคผลนิพพานได้

02.06.2020
เรื่อง  เมืองพระนิพพาน  คิรีมานนทสูตร  พระสูตรจากพระไตรปิฎก

เรื่อง เมืองพระนิพพาน คิรีมานนทสูตร พระสูตรจากพระไตรปิฎก

30.12.2018
เมืองนิพพานมีจริง คำสอนหลวงพ่อฤาษ๊ลิงดำ

เมืองนิพพานมีจริง คำสอนหลวงพ่อฤาษ๊ลิงดำ

19.12.2022
อริยสัจ4คือความจริงที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน🙏🙏🙏

อริยสัจ4คือความจริงที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน🙏🙏🙏

10.01.2022
คําคมสอนใจ ได้ข้อคิดคติธรรมเตือนใจ : โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฐปุตโต{ฟังแล้วหลับสบายฟังยาวๆ}

คําคมสอนใจ ได้ข้อคิดคติธรรมเตือนใจ : โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฐปุตโต{ฟังแล้วหลับสบายฟังยาวๆ}

17.10.2021
การเดินมรรคให้เห็นอริยสัจ ขันธ์ 5 เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป | พุทธวจน ทางนิพพาน

การเดินมรรคให้เห็นอริยสัจ ขันธ์ 5 เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป | พุทธวจน ทางนิพพาน

16.08.2022
ดูยังไงว่าศรัทธาจริงหรือปลอม | ทางแห่งธรรม

ดูยังไงว่าศรัทธาจริงหรือปลอม | ทางแห่งธรรม

03.09.2022
การทำบุญอุทิศให้ญาติได้รับจริงไหม | ทางแห่งธรรม

การทำบุญอุทิศให้ญาติได้รับจริงไหม | ทางแห่งธรรม

15.08.2022
เหตุแห่งการสมปรารถนา (ร่ำรวย) | ทางแห่งธรรม

เหตุแห่งการสมปรารถนา (ร่ำรวย) | ทางแห่งธรรม

11.08.2020
เรื่อง  กรรม กับ ความรัก

เรื่อง กรรม กับ ความรัก

04.07.2022
ต้องการเร่งรัดผลกรรมดี ปรารถนาแล้วอยากได้เร็วๆ ให้ทำสมาธิ , ประสบความสำเร็จในชีวิต

ต้องการเร่งรัดผลกรรมดี ปรารถนาแล้วอยากได้เร็วๆ ให้ทำสมาธิ , ประสบความสำเร็จในชีวิต

07.02.2023
Project226HD-เส้นทางนี้ผิดพลาดได้เพียงสองข้อ หนึ่งคือไม่เดินไปจนสุด   สองคือไม่แม้แต่จะเริ่มเดิน

Project226HD-เส้นทางนี้ผิดพลาดได้เพียงสองข้อ หนึ่งคือไม่เดินไปจนสุด สองคือไม่แม้แต่จะเริ่มเดิน

19.12.2022
19 ธันวาคม ค.ศ. 2022

19 ธันวาคม ค.ศ. 2022

26.06.2019
พระนิพพานเป็นอย่างไร จากคำบอกเล่าของพระกรรมฐาน40องค์

พระนิพพานเป็นอย่างไร จากคำบอกเล่าของพระกรรมฐาน40องค์

05.11.2022
ให้ทานแบบไหนได้บุญมาก | ทางแห่งธรรม

ให้ทานแบบไหนได้บุญมาก | ทางแห่งธรรม

07.02.2023
ฟังสวดมนต์ พระคาถาเช้าเย็น รับบุญกุศลที่ท่านเคยทำไว้เปิดรับโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง

ฟังสวดมนต์ พระคาถาเช้าเย็น รับบุญกุศลที่ท่านเคยทำไว้เปิดรับโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง