รศ.นพ.ทองคํา สุนทรเทพวรากุล

2228026
30300
212
07.12.2019

ช่องที่มีการเผยแพร่ธรรมะ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ คือ ๑. พระพุทธประวัติ ได้แก่ ประวัติพระพุทธเจ้า (ฉบับปฐมสมโพธิ), ประวัติพระพุทธเจ้า (ฉบับสมบูรณ์), พระเวสสันดรชาดก, พระพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ๒. พระสุตตันตปิฎก ได้แก่ การอ่านพระไตรปิฎก โดยเลือกอ่านพระสูตรที่สำคัญ ๆ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ ๓. พระอภิธรรม ได้แก่ หลักสูตรการเรียนพระอภิธรรมชั้น มหาอาภิธรรมิกโท คือ อายตนยมก และสัจจยมก

Видео канала
Назад
Что ищут прямо сейчас на
купить poco x3 как удалить фейсбук навсегда реакция хабиба XORAZMDA sharmanda как скрыть семья миняевых большой штамп no more lies синеша скутерец кладка простой печки пау открытие соколов рейд Толк подкаст kawasaki ninja japanese make up как лечить зубы vnrg Fashion_designer как зделать